Home

Days of the Week

 

(A) Ụbọchị n'izu ụka

Ụbọchị n'izu ụka

Days of the Week

 

No

Days In IGBO Calendar

1

Abalị mbụ n'izu ụka

Abanị mbu n'izụ ụka

Sunday

2

Abalị abụọ n'izu ụka

Abanị ebụọ n'izụ ụka

Monday

3

Abalị atọ n'izu ụka

Abanị itọ n'izụ ụka

Tuesday

4

Abanị anọ n'izu ụka

Abanị inọ n'izụ ụka

Wednesday

 

5

Abalị ise n'izu ụka

Abanị ise n'izụ ụka

 

Thursday

6

Abalị isii n'izu ụka

Abanị isii n'izụ ụka

Friday

7

Abalị asaa n'izu ụka

Abanị essa n'izụ ụka

Saturday

 

 

Learn In Igbo

Copyright � 2018-2020. Mother Tongue Academy. All Rights Reserved.We can be  reached  by Phone at (516) 442-9191  or by our Website  Contact  E-mail